Правни новини

Тълкувателно решение 67

№ 67

гр. София, 09.12.2019 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 1553 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на „АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, [населено място], срещу решение № 2539/06.12.2017г. по в.т.д. № 1207/2016г. на Апелативен съд – София, с което, след частична отмяна на решение № 7 от 29.04.2015г. по т.д. № 34 от 2014г. на СГС, е отхвърлен предявения по реда на чл.422 ГПК от дружеството – жалбоподател срещу „ЮТОРУС” АД иск за установяване, че ответникът му дължи сумата 32 224,14 евро – част от главница по запис на заповед, издаден на 30.07.2009г., ведно със законната лихва считано от 18.01.2013г. до окончателното й изплащане.

>>>>> Прочети цялата новина <<<<<

Участието на адвокат Митева в централната емисия новини на БНТ.

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2014 гр.София, 23.12.2015 год. Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговска колегия, в съдебно заседание на 7 декември 2015 год.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2014 гр.София, 23.12.2015 год. Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговска колегия, в съдебно заседание на 7 декември 2015 год.

в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТК на основание чл.168, ал.7 предл. 2 ЗСВ и ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПЪРВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВТОРО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ЧЛЕНОВЕ: 1. РОСИЦА КОВАЧЕВА 12. БОЯН БАЛЕВСКИ 2. ТАТЯНА ВЪРБАНОВА 13. ИРИНА ПЕТРОВА 3. РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА 14. РОСИЦА БОЖИЛОВА 4. МАРИЯ СЛАВЧЕВА 15. КОСТАДИНКА НЕДКОВА 5. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА 16. ПЕТЯ ХОРОЗОВА 6. МАРИАНА КОСТОВА 17. ВЕРОНИКА НИКОЛОВА 7. ЕМИЛ МАРКОВ 18. НИКОЛАЙ МАРКОВ 8. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА 19. ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ 9. ТОТКА КАЛЧЕВА 20. ИВО ДИМИТРОВ 10. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА 21. КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА 11. БОНКА ЙОНКОВА при участието на секретаря Красимира Атанасова постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Търговска колегия докладвано от съдия Ваня Алексиева 2 Тълкувателното дело е образувано на основание чл.128, ал.1 от Закона за съдебната власт с разпореждане от 03.11.2014 г.,допълнено с разпореждане № 2 от 30. 01.2015 г., двете на Председателя на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по реда на чл.292 ГПК от Общото събрание на Търговска колегия по следните правни въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице противоречива съдебна практика – решения по чл.290 ГПК на състави на Върховния касационен съд ,Търговска колегия:

  1. Следва ли в производството по пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ, обемът на отговорността на застрахователя да се ограничава до размера на присъденото обезщетение по уважен иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента ?;
  2. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл. 202, ал.2, изр.2 КЗ за прекратяване на застрахователния договор, поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия ;
  3. Счита ли се за прекратен договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите с фингираното връчване на известие за прекратяване поради неплащане на разсрочена вноска, по реда на чл. 260, ал. 2, във връзка с чл. 202, ал. 2 КЗ, без застрахователят да е изпълнил задължението си по чл. 294, ал. 1 КЗ да впише прекратяване на договора в регистъра на Гаранционния фонд ?;
  4. От кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка „Гражданска отговорност“ ?;
  5. Допустимо ли е конституирането на застрахователя на гражданската отговорност на делинквента по застраховка „Гражданска отговорност”, като евентуален ответник по реда на чл.228, ал.3 ГПК, в образуваното срещу прекия причинител на деликта производство по чл.45 ЗЗД, при условие, че исковата претенция спрямо него е основана на чл.226, ал.1 КЗ ? При оттегляне на главния иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента, подлежи ли на разглеждане евентуалния пряк иск срещу застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ, или по него съдът дължи произнасяне само при отхвърляне на първия? Кой е компетентният съд да се произнесе по евентуалния иск по чл. 226, ал. 1 КЗ при оттеглен първоначален иск по чл. 45 ЗЗД ?; 3
  6. Приложима ли е нормата на чл. 113 ГПК по отношение на прекия иск по чл. 226, ал. 1 КЗ ? ;
  7. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол ?;
  8. Дали собственикът на превозно средство, сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, е трето лице по см. на чл. 257, ал.3 КЗ и дали е легитимиран да предяви иск по чл.226, ал.1 КЗ срещу застрахователя по същата застраховка за вреди, които са му причинени при управление на собственото му превозно средство от друго лице?

>>>>> Прочети цялата новина <<<<<

Адвокатска кантора Митева и партньори – Пловдив

Адвокатска кантора Митева и партньори е професионална кантора с централен офис в гр. Пловдив. В кантората работят отлични професионалисти – юристи във всички области на правото. Всяко дело, което се води и по което се работи в кантората, е зачислено на един водещ адвокат, който обобщава мненията на всички свои колеги и в резюме представя казуса на всички в кантората. По всеки казус задължително се произнася водещият партньор – адвокат Иванка Митева, специалист в областта на строителството, недвижими имоти, данъчно право, търговско право и прочие. Екип от сътрудници се грижи за Вас от самото начало като Ви предоставя първоначална безплатна консултация, запознава Ви със спецификата на Вашия проблем съобразно действащото законодателство. Доверието и спокойствието на нашите клиенти е в основата на нашата формула за успех.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2013

гр.София, 21.10.2013 год.
Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на
Гражданска колегия, в съдебно заседание на 3 октомври 2013 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на
Гражданска колегия,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС
и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия :
КРАСИМИР ВЛАХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
на ОТДЕЛЕНИЯ: ТАНЯ МИТОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
1. ЖАНИН СИЛДАРЕВА 21. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
2. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА 22. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
3. СИМЕОН ЧАНАЧЕВ 23. МАРИО ПЪРВАНОВ

>>>>> Прочети цялата новина <<<<<

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 3/2013

гр.София, 15 ноември 2013 год.
Върховният касационен съд на Република България, Общо
събрание на Гражданска и Търговска колегии , в съдебно заседание на
24 октомври 2013 год. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
на ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА
ДАРИЯ ПРОДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:

>>>>> Прочети цялата новина <<<<<