Висококвалифицирана правна помощ в Пловдив

 

Адвокат Иванка Митева

е водещ партньор в Адвокатска кантора „Митева и партньори”, намираща се в гр. Пловдив.

Кантората осъществява консултации, процесуално представителство и услуги в следните области на правото:

 • Абонаментно правно обслужване
 • Консултации, процесуално представителство и защита по дела от граждански, търговски, административен характер, пред съдилищата и арбитражите в България.
 • Консултации и изготвяне на договори, заявления, искания, нотариални актове и др.
 • Консултации и представителство пред имотен и търговски регистър, както и пред Агенция по вписванията за вписвания в имотния и търговски регистър.
 • Консултации, представителство и правна защита по дела за несъстоятелност.
 • Консултации, оказване на правна защита и съдействие, дистанционно или на място. Участие в преговори в страната и в чужбина, сключване на договори.
 • Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи по широк кръг от дела.
 • Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
 • Изготвяне на договори, нотариални актове, молби и всякакви други документи.
 • Учредяване и вписване на всички видове търговци, сдружения, фондации и т.н.
 • Правна защита и съдействие при преговори, сключване на договори, участие в различни форуми.

 

Кантората специализира в областта на

спорове във връзка със строителство и закон за устройство на територията, спорове за собственост, наследяване, семейно право, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право.

Принципът на работа в кантората

Всеки проблем следва да се намери решение, и то такова, което е най – добро за клиента.

По всяко водено от Ваше име дело, кантората осигурява адвокат – титуляр

В края на всяка работна седмица се поставят на обсъждане всички казуси в кантората, като титуляра по казуса запознава колегите си  и събира техните мнения и становища.

Преди да се вземе решение за начина на действие и защита на клиента, се обобщават всички становища, мнения, извършва се цялостен анализ на теорията, практиката по подобни казуси и спецификата на конкретния казус. В заключително съвещание се включва и адвокат Митева.

Предходното е процедура, която цели максимална изчерпателност на възможните решения по конкретния случай, анализ и избор на най – доброто за клиента.

В кантората е създадена и длъжност – административен сътрудник на адвокатите, който  извършва ежедневна проверка на делата в деловодствата на съдилищата, с цел максимално бърза реакция, осведоменост за действията на насрещна страна по делото, както и предотвратяване на процесуални грешки, свързани с неполучаване на съобщения, пропускане на срокове и т.н.
Не се колебайте да се обърнете към нашите специалисти, които обслужват клиенти както от гр. Пловдив, така и от цялата страна!