Трудови правоотношения

  • Консултации при конфликт на интереси, анализ и проучване
  • Изготвяне на трудови договори
  • Консултации при сключване, изменение  и прекратяване на трудови отношения
  • Правно обслужване и процесуално представителство при трудови спорове

Адвокатска кантора Митева и партньори е професионална кантора с централен офис в гр. Пловдив. В кантората работят отлични професионалисти – юристи във всички области на правото. Всяко дело, което се води и по което се работи в кантората, е зачислено на един водещ адвокат, който обобщава мненията на всички свои колеги и в резюме представя казуса на всички в кантората. По всеки казус задължително се произнася водещият партньор – адвокат Иванка Митева, специалист в областта на строителството, недвижими имоти, данъчно право, търговско право и прочие. Екип от сътрудници се грижи за Вас от самото начало като Ви предоставя първоначална безплатна консултация, запознава Ви със спецификата на Вашия проблем съобразно действащото законодателство. Доверието и спокойствието на нашите клиенти е в основата на нашата формула за успех.