Спорове по семейни и наследствени отношения

 

  • Развод по исков ред или по взаимно съгласие,  сключване и промяна на брачен договор, консултации по отношения с децата, родителски права, имуществени въпроси във връзка с разтрогване на брака
  • Консултации във връзка с наследяване по закон и по завещание, изготвяне на завещания, делба на наследствени имоти и делба на наследство
  • Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни; Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.
  • Въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това. Спорове при липса на съгласие на двамата родители.

Нашите юристи знаят, че споровете  по семейни и наследствени отношения са деликатна част от правовите отношения.
. Всяко дело, което се води и по което се работи в кантората, е зачислено на един водещ адвокат, който обобщава мненията на всички свои колеги и в резюме представя казуса на всички в кантората. По всеки казус задължително се произнася водещият партньор – адвокат Иванка Митева.