Специализация

СТРОИТЕЛСТВО И ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Бурното развитие на модерното строителство на територията на Република България доведе и до необходимостта от висококвалифицирани юристи с богат опит и компетентност в този динамичен пазарен сектор. “Митева и партньори” успя да развие стабилна практика в правно-консултантското обслужване на проекти за строителство на бизнес имоти и жилищни сгради, промишлено строителство, изграждане на инфраструктурни обекти.

Кантората обслужва множество мощни строителни компании и има опит в областта на проектиране и строителство, както и устройство на територията.

Юристите в кантората познават процеса на проектиране и строителство в детайли, като имат не само теоретични познания, но и лични впечатления поради осъществено изнесено обучение по обекти на клиенти.

Стремежа ни е да предоставим на клиентите си професионална консултация при решаване на конкретни правни въпроси, възникнали в процеса на осъществяването на съответния проект.

 

БОРСОВИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ

Капиталовия пазар в  България тепърва да се развива и усъвършенства. Нарастват  броя на компаниите търсещи финансиране през капиталовия пазар  и търгуваните на пазара обеми.

Екипът ни е фокусирал внимание и усилия към предоставяне на компетентно експертно съдействие  по въпросите свързани с регулаторните и надзорни режими и изисквания, структуриране на първични публични предлагания, структуриране на сделки с финансови инструменти, режимите на данъчно облагане на участниците в сектора, разпоредби на релевантните актове на европейското законодателство. В “Митева и партньори” добре разбираме, че в съвременната глобална бизнес среда, възможността за структуриране на модерни и ефективни решения за финансиране е от изключително важно значение, което същевременно може да изправи компаниите на пазара пред трудни и сложни за решаване задачи.

 

БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Кантората е натрупала богат опит в областта на финансовото право, дейността на банки, инвестиционни  и застрахователни дружества. Високата квалификация на юристите ни е гаранция за успешното постигане на бизнес целите на клиентите ни в този сектор.

Работата с финансовите институции и детайлното познание на дейността и изискванията им, от своя страна  дава възможност на кантората за предоставяне на компетентно и задълбочено правно обслужване на клиенти, ползващи услугите на финансовите институции.

 

ТРАНСПОРТ и СПЕДИЦИЯ

В транспортния сектор се преплитат сложни схеми от правоотношения, изискващи богат опит и знания от правната сфера с оглед бързото и ефективно управление на дружества, осъществяващи превози на пътници и товари. Юристите на „Митева и партньори“ разполагат с всички необходими ресурси за правно-консултантското обслужване на спедитори, изпращачи и превозвачи, а именно:
• Подготовка и изготвяне на спедиторски договори и договори за превоз
• Консултации във връзка с товарителници, коносаменти, складови записи и други транспортни документи.

 

ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ

В РБ все повече се говори и действа по проекти за изграждане и добиване на енергия от възобновяеми източници.

Нашите служители са добре обучени и детайлно запознати с целия процес на проектиране и изграждане на енергийни обекти.

Стремежа ни е да предоставим  висококачествени правно-консултантски услуги на търговски дружества, развиващи се в сферите на вноса и търговията с горива, производството и разпределението на ел. енергия и топлоенергия.

 

ЗДРАВЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА

Правните ни консултации в този сектор дават отговор на всички основни правни въпроси, които обикновено възникват в процеса на развитие на специфичните дейности от областта на здравеопазването и фармацевтичната промишленост. Съветваме клиентите си от този сектор, така че дейността им да съответства на всички изисквания според българското и европейското законодателство.

Консултациите в тази област са неминуемо свързани с въпроси за ноу-хау, търговски марки,  патенти и др. Предоставяме на клиентите си от този сектор и услуги, свързани с представителство при сделки с недвижими имоти и проекти за съвместни дружества.

 

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ОБЕКТИ

ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Екипът на нашата кантора предоставя комплексно правно обслужване на корпоративни клиенти, развиващи дейност в областта на хотелиерство, ресторантьорство и увеселителни заведения.  Юристите ни консултират както по конкретни проекти, така и по всеки един правнорелевантен въпрос, който би възникнал в хода на специфичните дейности от този сектор.