Пътно-транспортни произшествия

 

 

Адвокат в Пловдив за Пътно-транспортни произшествия (катастрофи).

 

 

При нужда от адвокат след настъпила катастрофа /ПТП/, Адвокатска кантора „Митева и партньори“  подпомага и консултира пострадали при пътно-транспортно произшествие лица или техни наследници, като във връзка с това осъществява и следните допълнителни дейности и услуги:

 

– Консултира Вас или Ваши близки, роднини и приятели относно необходимите действия при настъпване на пътно-транспортно произшествие, както и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение;

 
– Оказва необходимото съдействие пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение;

 
– Осигурява правна защита и съдействие при отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение или при съдебно производство, свързано с настъпило застрахователно събитие.

 

Кантора Митева -Адвокат при катастрофа, ПТП, обезщетение, застраховка