Процесуално представителство

  • Защита и процесуално представителство пред всички съдилища и инстанции в България
  • Защита и процесуално представителство пред всички действащи арбитражи в страната и извън нея
  • Осигуряване на правна защита и съдействие в производства пред всички държавни и общински органи, организации и институции, съставляващи контролна инстанция в административно производство
  • Образуване, защита и представителство в изпълнителни производства
  • Търговски спорове

 

Отличните адвокати, които работят в кантора „Митева и Партньори“ се съобразяват със спецификата на Вашия правен казус. Всяко дело, по което се работи в кантората, е зачислено на един водещ адвокат, който обобщава мненията на всички свои колеги и в резюме представя казуса на всички в кантората. По всеки казус задължително се произнася водещият партньор. Богатият опит на юристите в кантората ще Ви осигурят сигурност и спокойствие.