Интелектуална собственост

Обслужваме нашите клиенти чрез разработването на завършени концептуални проекти, способстващи максималното извличане на практическа полза от съответните обекти на интелектуална собственост.
Екипът ни предоставя правни консултации при:

• Проучване, наблюдение и правен анализ на търговски марки и други обекти на индустриална собственост

• Изготвяне на лицензионни договори и договори за преотстъпване на изключителни и неизключителни права върху обекти на индустриална собственост

• Изготвяне на проектодоговори за използване на обекти на авторското право (произведения на литературата, изкуството и науката) и обекти на сродни права :

– издателски договори,
– продуцентски договори,
– договори, сключвани от артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи и филми, радио- и телевизионни организации, производители на бази-данни,
– договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи,
– договори за създаване и използване на звукозаписи,
– договори за създаване и използване на филми и други аудио-визуални произведения,
– договори за отстъпване на права върху записи на аудиовизуални произведения,
– договори за публично представяне,
– договори за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел или друго техническо средство на сценично произведение,
– договори за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на неразгласено музикално или литературно произведение,
– договори за публично изпълнение на живо и чрез запис,
– договори за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на музикални или литературни произведения, които са били вече разгласени,
– договори за публикуване в периодично издание,
– договори за използване на компютърни програми,

• Правни консултации за ефективно управление на интелектуална собственост