Гражданско право

  • Консултации по вещно-правни/имотни/ и облигационни отношения
  • Изготвяне на нотариални актове, договори за наем, предварителни договори, договори за спогодби, лизингови договори,  всички видове граждански и търговски договори, пълномощни
  • Имуществени спорове

 

Адвокатска кантора Митева и партньори е професионална кантора с централен офис в гр. Пловдив. В кантората работят отлични професионалисти – юристи във всички области на правото. Всяко дело, което се води и по което се работи в кантората, е зачислено на един водещ адвокат, който обобщава мненията на всички свои колеги и в резюме представя казуса на всички в кантората. По всеки казус задължително се произнася водещият партньор – адвокат Иванка Митева, специалист в областта на строителството, недвижими имоти, данъчно право, търговско право и прочие. Екип от сътрудници се грижи за Вас от самото начало като Ви предоставя първоначална безплатна консултация, запознава Ви със спецификата на Вашия проблем съобразно действащото законодателство. Доверието и спокойствието на нашите клиенти е в основата на нашата формула за успех.