Административно право – разрешение за строителство

 

 

Консултации при реализация на строителство – снабдяване с разрешение за строителство, регламентиране взаимоотношенията между участниците в строителството, включително и взаимоотношенията със съседите.

 

Обжалване на административни актове.

 

Обжалване на ревизионни актове за установяване на данъчни и осигурителни задължения.

 

Подготовка на документи за участие в процедура по възлагане на обществени поръчки.

 

Данъчно и митническо право.

 

 

Адвокатска кантора Митева и партньори е професионална кантора с централен офис в гр. Пловдив. В кантората работят отлични професионалисти – юристи във всички области на правото. Всяко дело, което се води и по което се работи в кантората, е зачислено на един водещ адвокат, който обобщава мненията на всички свои колеги и в резюме представя казуса на всички в кантората. По всеки казус задължително се произнася водещият партньор – адвокат Иванка Митева, специалист в областта на строителството, недвижими имоти, данъчно право, търговско право и прочие. Екип от сътрудници се грижи за Вас от самото начало като Ви предоставя първоначална безплатна консултация, запознава Ви със спецификата на Вашия проблем съобразно действащото законодателство. Доверието и спокойствието на нашите клиенти е в основата на нашата формула за успех.

тагове: разрешение за строеж, обжалване на акт, обществени поръчки, ревизионен доклад, ревизионен акт, ревизия

 

Адвокат Пловдив - Разрешение за строеж, разрешение за строителство